Graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetan sartzeko, Graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetan onartzeko prozeduren oinarrizko araudia ezartzen duen ekainaren 6ko 412/2014 Errege Dekretua bete behar da. Era berean, kontuan hartzen dira Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa ezartzeko egutegia zabaltzeko premiazko neurriei buruzko abenduaren 9ko 5/2016 Errege Lege Dekretuak aipatzen duen araudia, bai eta Batxilergoan sartzeko Batxilergoaren ebaluazioaren ezaugarriak, diseinua eta edukia zehazten dituen abenduaren 22ko ECD/1941/2016 Aginduak adierazten duena ere, Batxilergoko Hezkuntzaren eta Ebaluazioaren aldeko Estatu Sozial eta Politikoaren Itunaren ondoriozko araudia indarrean jarri arte.

Aipatutako Errege Dekretuak eta indarrean dagoen araudiak ezarritako betekizunetan, honako betekizun hauetakoren bat betetzen dutenek eskuratu ahal izango dute titulazioa:

 • Espainiako hezkuntza-sistemako batxiler-titulua edo baliokidetzat jotako beste titulu bat duten ikasleak.
 • Europako Batxilergoko titulua edo Nazioarteko Batxilergoko diploma duten ikasleak.
 • Europar Batasuneko estatu kideetako edo beste estatu batzuetako hezkuntza-sistemetatik datozen Batxilergoko titulu, diploma edo ikasketak dituzten ikasleak, baldin eta estatu horiekin gai horretan aplikagarriak diren nazioarteko hitzarmenak izenpetu badituzte, elkarrekikotasun-erregimenean.
 • Espainiako Hezkuntza Sistemako batxiler-tituluarekin homologatutako titulu, diploma edo ikasketak dituzten ikasleak, Europar Batasuneko kide ez diren estatuetako hezkuntza-sistemetan lortutakoak edo egindakoak, baldin eta Batxilergoko titulua elkarrekikotasun-erregimenean aitortzeko nazioarteko akordiorik sinatu ez badute.
 • Lanbide Heziketako goi-mailako teknikariaren, Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren edo Espainiako hezkuntza-sistemako goi-mailako kirol-teknikariaren titulu ofizialak dituzten ikasleak, edo titulu horien baliokidetzat edo homologatutzat jotako titulu, diploma edo ikasketak dituztenak.
 • Batxilergo, Lanbide Heziketako Goi Mailako Teknikari, Arte Plastiko eta Diseinuko Goi Mailako Teknikari edo Espainiako Hezkuntza Sistemako Goi Mailako Kirol Teknikari tituluen baliokideak ez diren titulu, diploma edo ikasketak dituzten ikasleak, titulu, diploma edo ikasketa horiek Europar Batasuneko estatu kide batean edo gai honi buruz elkarrekikotasun-erregimenean aplikagarriak diren nazioarteko hitzarmenak sinatu dituzten beste estatu batzuetan lortu edo egin dituztenak, baldin eta ikasle horiek estatu kide horretan beren unibertsitateetan sartzeko eskatzen diren baldintza akademikoak betetzen badituzte.
 • Errege-dekretu honetan ezarritako sarrera-proba gainditzen duten hogeita bost urtetik gorako pertsonak.
 • Irakaskuntzarekin lotutako lan-esperientzia edo lanbide-esperientzia duten berrogei urtetik gorako pertsonak.
 • Errege-dekretuan ezarritako sarrera-proba gainditzen duten berrogeita bost urtetik gorako pertsonak.
 • Graduko, masterreko edo titulu baliokideko unibertsitate-titulu ofiziala duten ikasleak.
 • Unibertsitateko diplomatuaren, arkitekto teknikoaren, ingeniari teknikoaren, lizentziatuaren, arkitektoaren, ingeniariaren unibertsitate-titulu ofiziala duten ikasleak, unibertsitate-ikasketen aurreko antolamenduari dagozkionak edo titulu baliokidea dutenak.
 • Atzerriko edo Espainiako unibertsitate-ikasketa partzialak egin dituzten ikasleak, edo atzerriko unibertsitate-ikasketak amaitu ondoren Espainian homologatu ez direnak eta Espainiako unibertsitate batean ikasten jarraitu nahi dutenak. Kasu horretan, ezinbesteko betekizuna izango da kasuan kasuko unibertsitateak gutxienez 30 kreditu onartzea.
 • Unibertsitatera sartzeko moduan dauden ikasleak, abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren aurreko Espainiako Hezkuntza Sistemaren antolamenduen arabera.

 

Unibertsitateak ez du aurreikusten sarbide-probarik egitea gradu-titulu honetarako. Beraz, graduko lehen mailara sartzeko, unibertsitate-aurreinskripzioa egin beharko da. Sistema horrek baldintza berdinak bermatzen ditu edozein unibertsitate-ikasketatako lehen mailara sartzeko prozesuan.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!