1. ERABILTZAILEARENTZAKO INFORMAZIOA

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Universidad Euneiz, S.A. da ERABILTZAILEAREN datu pertsonalen tratamenduaren ARDURADUNA, eta jakinarazten dio datu horiek apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (DBEO) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (DPBEDBLO) xedatutakoaren arabera tratatuko direla.
Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?
ERABILTZAILEAREKIN harreman komertziala izateko. Hauek dira tratamendua egiteko aurreikusitako eragiketak:

  • Publizitate-komunikazio komertzialak bidaltzea posta elektronikoz, faxez, SMS bidez, MMS bidez, sare sozialen bidez edo komunikazio komertzialak egitea ahalbidetzen duen egungo edo etorkizuneko beste edozein bitarteko elektroniko edo fisikoren bidez. Komunikazio horiek ARDURADUNAK egingo ditu, eta haren produktu eta zerbitzuekin edo haren laguntzaile edo hornitzaileekin lotuta egongo dira, baldin eta hark sustapen-akordioren bat lortu badu. Kasu horretan, hirugarrenek ez dute inoiz datu pertsonaletarako sarbiderik izango.
  • Merkatu-azterketak eta analisi estatistikoak egitea.
  • Enkarguak eta eskaerak izapidetzea, kontsultei erantzutea edo ERABILTZAILEAK egindako edozein eskaerari erantzutea, ARDURADUNAREN web-orrian haren eskura jartzen den edozein kontakturen bidez.
  • Berritasunei, eskaintzei eta sustapenei buruzko online informazio-buletina bidaltzea, ARDURADUNA.

 

Zergatik trata ditzakegu zure datu pertsonalak?

Tratamendua honela legitimatzen duelako DBEOren 6. artikuluak:

  • ERABILTZAILEAREN baimenarekin: komunikazio komertzialak eta informazio-buletina bidaltzea.
  • ARDURADUNAREN interes legitimoagatik: merkatu-azterketak egitea, azterketa estatistikoak egitea eta enkarguak, eskaerak eta abar izapidetzea, ERABILTZAILEAK eskatuta.

 

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Tratamenduaren amaierari eusteko behar den denbora baino gehiago ez dira gordeko, edo haien zaintza xedatzen duten lege-aginduak daudenean, eta jada horretarako beharrezkoa ez denean, ezabatu egingo dira segurtasun-neurri egokiekin, datuen anonimizazioa edo suntsipen osoa bermatzeko.

Nori ematen dizkiogu zure datu pertsonalak?

Ez dago aurreikusita datu pertsonalak hirugarrenei komunikatzerik, salbu eta, tratamenduaren helburuak garatzeko eta gauzatzeko beharrezkoa bada, komunikazioekin lotutako zerbitzuen gure hornitzaileei, zeinekin ARDURADUNAK sinatuta baititu pribatutasunari buruzko indarreko araudiak eskatutako konfidentzialtasun-kontratuak eta tratamendu-eragilearenak, edo legezko betebeharra baitago.

Zeintzuk dira zure eskubideak?

Hauek dira ERABILTZAILEAK dituen eskubideak:

  • Adostasuna edozein unetan kentzeko eskubidea.
  • Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, transferitzeko eta ezabatzeko eskubidea, eta datuen tratamendua mugatzeko edo tratamenduaren aurka egiteko eskubidea.
  • Kontrol-agintaritzaren aurrean (www.aepd.es) eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean (www.avpd.euskadi.eus, avpd@avpd.eus) erreklamazio bat aurkezteko eskubidea. Telefonoa-zenbakia: 945 016 230. Helbidea: Tomas Zumarraga Dohatsua kalea 71, 3. solairua, 01008 Vitoria-Gasteiz. tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste baduzu.

 

Eskubideak baliatzeko harremanetarako datuak:
Universidad Euneiz, S.A., Paseo de la Biosfera, 6 – 01013 Vitoria-Gasteiz (Araba). E-maila: protecciondatos@euneiz.com

Datuak babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak: protecciondatos@euneiz.com

2. ERABILTZAILEAK EMANDAKO INFORMAZIOAREN NAHITAEZKO EDO AUKERAKO IZAERA

ERABILTZAILEAk, dagozkion laukitxoak markatuz eta eremuetan datuak sartuz, berariaz eta askatasunez eta zalantzarik gabe onartzen du bere datuak beharrezkoak direla bere eskaerari erantzuteko. ARDURADUNAk adieraziko du zer datu behar diren ERABILTZAILEAri zerbitzu optimoa emateko. Datu horiek ematen ez badira, ez da bermatzen emandako informazioa eta zerbitzuak haien beharretara guztiz egokitzen direnik.
ERABILTZAILEAk bermatzen du ARDURADUNAri emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta haien edozein aldaketa jakinarazteko ardura hartzen du.

3. SEGURTASUN-NEURRIAK

Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dauden araudietan xedatutakoaren arabera, ARDURADUNA bere ardurapeko datu pertsonalak tratatzeko DBEOren eta DPBEDBLOren araudietako xedapen guztiak betetzen ari da, eta argi eta garbi betetzen ditu DBEOren 5. artikuluan deskribatutako printzipioak. Printzipio horien arabera, modu zilegi, leial eta gardenean tratatzen dira, interesdunari dagokionez, eta egokiak, egokiak eta beharrezkoak dira tratamenduaren xedeei dagokienez.

ARDURADUNAk bermatzen du DBEOk eta DPBEDBLOk ezartzen dituzten segurtasun-neurriak aplikatzeko politika tekniko eta antolakuntzakoak ezarri dituela, ERABILTZAILEEN eskubideak eta askatasunak babesteko, eta horiek egikaritzeko informazio egokia jakinarazi diela.
Pribatutasun-bermeei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ARDURADUNARENGANA jo dezakezu Universidad Euneiz, S.A. ren bidez (Paseo de la Biosfera, 6 – 01013 Vitoria-Gasteiz). E-maila: protecciondatos@euneiz.com
Datuak babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak: protecciondatos@euneiz.com

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!