Informazio orokorra – Gunearen titulartasuna
Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan aurreikusitakoa betez, jakinarazten da ezen, www.euneiz.com EUSTEIZ 2018, S.A.ren domeinu bat dela (IFK: 1-0156151505 (aurrerantzean, EUNEIZ); helbide soziala: Pedro Asúa Kalea • 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba),; helbide elektronikoa: protecciondatos@euneiz.com.

ATARIA ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK
Lege Ohartarazpen honek, Pribatutasun Politikarekin batera, Erabiltzaileak www.euneiz.com webgunean sartzeko eta erabiltzeko modua arautzen du, eta berariaz arautzen ditu EUNEIZen eta “erabiltzaileen” artean sortutako harremanak, bai eta haien webgunearen bidez eskainitako informazioa eta zerbitzuak ere.
Erabilera Baldintza Orokor hauek onartuz, Erabiltzaileak honako hau adierazten du:

  • a. Hemen azaldutakoa irakurri, ulertu eta konprenitu duela.
  • b. Bere gain hartzen dituela hemen adierazitako betebehar guztiak.
    Webgunearen titularrak beretzat gordetzen du, edozein unetan eta aurreabisurik gabe, bere eduki eta zerbitzuetan, Baldintza Orokor hauetan eta, oro har, webgunearen diseinua eta konfigurazioa osatzen duten elementuetan edozein aldaketa edo eguneratze egiteko ahalmena.

1.- Webgunearen edukia
www.euneiz.com webguneak EUNEIZi edo haren lizentziadunei dagozkien Interneteko informazio, zerbitzu edo datu askotarako (aurrerantzean, “Edukiak”) sarbidea ematen du, erabiltzaileak horiek eskuratzeko aukera izan dezan. ERABILTZAILEAK bere gain hartzen du ataria erabiltzeko erantzukizuna.
Erabiltzailea bere borondatez sartzen da webgune honetan. Orrialde honetan sartzeak eta nabigatzeak berekin dakar bertan jasotako lege-ohartarazpenak, baldintzak eta erabilera-baldintzak onartzea eta ezagutzea. Sartze hutsak ez du esan nahi EUNEIZek eta erabiltzaileak inolako harreman komertzialik dutenik.

EUNEIZek ez du bere gain hartzen gure web orriko edukiak gaizki erabiltzearen erantzukizuna, eta horietan sartzen den edo erabiltzen dituen pertsonaren erantzukizuna baino ez da. Era berean, ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen esteka bidez www.euneiz.com webgunetik sar daitezkeen hirugarrenen webguneetako informazioagatik. Esteka horiek web gunean egoteak helburu informatiboa du, eta ez da, inola ere, helmugako webgunean eskaintzen diren produktuak edo zerbitzuak kontratatzeko gonbidapena.

EUNEIZek beretzat gordetzen du bere webgunean dagoen informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea, bai eta haren konfigurazioa edo aurkezpena ere, edozein unetan, aldez aurretik jakinarazi gabe eta gertakari horren erantzukizuna bere gain hartu gabe.

2.- Gunera sartzea
ERABILTZAILEAK: EUNEIZeko atari honetara sartzeak edota hura erabiltzeak Erabiltzaile izaera ematen dio erabiltzaileari, eta sarbide edota erabilera horretatik onartzen ditu hemen adierazitako Erabilera Baldintza Orokorrak.

Webgunerako sarbidea doakoa da, salbu eta erabiltzaileak kontratatutako sarbide-hornitzaileak hornitutako telekomunikazio-sarearen bidezko konexioaren kostuari dagokionez.

3.- Erregistroa
Oro har, webgunearen edukietara sartzeko eta bertan nabigatzeko ez da beharrezkoa erabiltzailea erregistratzea. Hala ere, zerbitzu eta eduki jakin batzuen erabilera erabiltzailearen aurretiazko erregistroaren mende egon daiteke.

Erabiltzaileak sartutako datuak zehatzak, egungoak eta egiazkoak izango dira. Erregistratutako erabiltzailea izango da une oro pasahitza zaintzearen erantzulea, eta, ondorioz, pasahitza behar ez bezala erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen kalte-galerak bere gain hartuko ditu, baita pasahitza lagatzearen, ezagutaraztearen edo galtzearen ondoriozkoak ere. Horretarako, erregistratutako erabiltzaile baten pasahitzaren pean eremu mugatuetara sartzea edota zerbitzuak eta edukiak erabiltzea erregistratutako erabiltzaile horrek egindakotzat joko dira, eta erabiltzaile horrek izango du, betiere, sarbide eta erabilera horren erantzukizuna.

4.- Gunea erabiltzeko arauak
Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunea eta bere eduki eta zerbitzu guztiak legean, moralean, ordena publikoan eta Baldintza Orokor hauetan ezarritakoaren arabera erabiltzeko betebeharra. Era berean, webgunearen zerbitzuak eta/edo edukiak behar bezala erabiltzera behartzen du bere burua, eta ez erabiltzera zilegi ez diren edo delitu diren jarduerak egiteko, hirugarrenen eskubideen aurka egiten dutenak edota jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudia urratzen dutenak, edo ordenamendu juridiko aplikagarriaren beste edozein arau.

Erabiltzaileak bere gain hartzen du legearen, moralaren, ordena publikoaren eta baldintza orokor hauen aurkakoak diren edozein material eta informazio (datuak, edukiak, mezuak, marrazkiak, soinu- eta irudi-artxiboak, argazkiak, softwarea, etab.) ez transmititzeko, sartzeko, zabaltzeko eta hirugarrenen eskura jartzeko betebeharra.

5.- Erantzukizuna
EUNEIZek ez du bere gain hartzen Interneteko sarera konektatzean gure enpresari egotz ezin dakizkiokeen informatika-ekipoetan izandako arazo tekniko edo akatsen ondoriozko erantzukizunik, ezta EUNEIZen kontroletik kanpo bidegabeko intromisioen bidez hirugarrenek eragin ditzaketen kalteen ondoriozkorik ere. Era berean, ez dugu gure gain hartzen webgune hau gaizki erabiltzearen erantzukizuna. EUNEIZek ez du bermatzen sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo webgune honetako edo hirugarrenen webguneetako erabiltzaile-fitxategietan kalterik eragin dezakeen birusik edo bestelako elementurik ez dagoenik, eta, beraz, ez gara arrazoi horiengatik sor daitezkeen kalteen erantzule. Era berean, ez dugu inolako erantzukizunik izango erabiltzaileak, iturrietatik datorrenean ematen dugun informazioan akatsik, akatsik edo omisiorik izanez gero.

EUNEIZek ez du bere gain hartzen webgune hau eguneratu ez izanaren gaineko erantzukizunik, eta ez du bermatzen argitaratutako informazioa zehatza edo osoa izango denik. Beraz, Erabiltzaileak baieztatu behar du argitaratutako informazioa zehatza eta osoa dela webgune honetan deskribatutako edozein zerbitzu edo edukirekin lotutako erabakirik hartu aurretik.

6.- Jabetza intelektuala eta industriala
EUNEIZ webgunearen eta haren edukiaren jabe edota titular legitimoa da. Webguneko eduki guztiak, hala nola testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, linkak eta gainerako ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, bai eta horien diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak ere, EUNEIZen jabetza intelektualak dira, eta Erabiltzaileari ezin zaizkio laga jabetza intelektualaren arloan indarrean dagoen araudiak aitortzen dituen ustiapen-eskubideak.

Webgunea eta bere edukiak Jabetza intelektual, industrial eta publizitate legeek babesten dituzte, besteak beste. EUNEIZek ustiapen-eskubideen titularra den aldetik berariaz baimendu ez duen banaketa, aldaketa, lagapena, komunikazio publikoa eta beste edozein egintza berariaz debekatuta daude, eta EUNEIZek egoki iritzitako ekintzak gauzatu ahal izango ditu bere eskubideen alde.

Edukiari dagokionez, Jabetza Intelektualaren Legearen 8. eta 32.1. artikuluetan eta bigarren lerrokadan xedatutakoaren arabera, berariaz debekatzen da:

  • Erreproduzitu, banatu edo aldatzea, salbu eta legezko titularren baimena badu edo legez baimenduta badago, betiere EUNEIZen baimena badu. Mota guztietako helburu komertzial edo publizitarioetarako erabiltzea, hertsiki baimendutakoez bestelakoak. Webgunearen edukiak erabiltzaileen eskura jartzen direnak eta sarean erabili ohi direnak ez diren beste edozein bitartekoren bidez lortzeko edozein ahalegin.
  • Markak, izen komertzialak edo zeinu bereizgarriak EUNEIZen edo hirugarrenen titulartasunekoak dira, eta ezin da ulertu webgunera sartzeak horien gaineko eskubiderik ematen duenik.
  • Erabiltzaileak webgunean libreki argitaratutako eduki guztiei dagokienez, hau da, bideoak, argazkiak eta edozein iruzkin, iritzi edo deskribapen (aurrerantzean, «Edukiak»), Erabiltzaileak EUNEIZi doan ematen dio erabilera-lizentzia, denbora-mugarik eta lurralde-mugarik gabe. Lizentzia hori oinarri hartuta, EUNEIZek libreki ustiatu ahal izango ditu edukiak erreproduzitzeko, eraldatzeko, banatzeko eta jendaurrean komunikatzeko eskubideak, soilik Erabiltzaileak eskatutako zerbitzuak eman ahal izateko.

7- Klausulen deuseztasuna eta eraginkortasunik eza
Baldintza Orokor hauetan jasotako klausularen bat osorik edo zati batean deusez edo ez-eraginkortzat jotzen bada, deuseztasun edo eraginkortasun falta horrek xedapen horri edo deuseza edo ez-eraginkorra den haren zatiari baino ez dio eragingo, eta gainerako guztian Baldintza Orokor hauek bere horretan jarraituko dute, xedapen hori osorik edo partzialki ez-barneratutzat hartuta.

8.- Legedia eta jurisdikzioa
Oro har, gure webguneko zerbitzuen prestaziotik eratorritako gure bezeroekiko harremanak Espainiako legediaren eta jurisdikzioaren mende daude.

Kontratu honetan hitzartutakoa betetzeko edo interpretatzeko bide judizialera jo behar izanez gero, bi alderdiek adostu dute Gazteizko epaitegien esku uztea, eta alderdiek berariaz uko egitea legokiekeen beste edozein foruri.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!