ONARPENA
EUNEIZen ikasteko

Admisión EUNEIZ

Unibertsitate graduetarako izena aurretik emateko epea zabalik dago. Urtarrilaren 17tik zabalik dago matrikula egiteko eta plaza erreserbatzeko epea. Plazak matrikulazio-ordenaren arabera esleituko dira, bete arte.

Informazio gehiago nahi izanez gero, jarri harremanetan:  info@euneiz.com.

* Titulazio berrien kasuan (Bideojoko Arte Gradua, Bideojokoen Diseinu eta Garapeneko Gradua eta Garapenean eta Zibersegurtasuneko Gradua), aurrez izena emateko epea irekita dago eta interesdunei jakinaraziko zaie noiz egin daitezkeen matrikula eta plaza erreserba.

Sartzeko baldintzak

 • Espainiako hezkuntza-sistemako batxiler-titulua edo baliokidea den beste bat duten ikasleak.
 • Espainiako Hezkuntza Sistemako batxiler-titulua duten ikasleek nahitaez egin eta gainditu beharko dute Unibertsitatera Sartzeko Batxilergoko Ebaluazioa (EBAU).
 • Europako Batxilergoko titulua edo nazioarteko Batxilergoko diploma duten ikasleak.
 • Elkarrekikotasun-araubidean, Europar Batasuneko estatu kideetako edo gai horri buruzko nazioarteko hitzarmenak sinatu dituzten beste estatu batzuetako hezkuntza-sistemetatik datozen Batxilergoko titulu, diploma edo ikasketak dituzten ikasleak.
 • Espainiako Hezkuntza Sistemako Batxilergoko tituluarekin homologatutako titulu, diploma edo ikasketak dituzten ikasleak, Europar Batasuneko kide ez diren estatuetako hezkuntza-sistemetan lortutakoak edo egindakoak, baldin eta haiekin nazioarteko akordiorik sinatu ez bada elkarrekikotasunaraubideko batxiler-titulua aintzatesteko.
 • Lanbide Heziketako goi-mailako teknikariaren, Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren edo Espainiako hezkuntza-sistemako goi-mailako kirol-teknikariaren titulu ofizialak dituzten ikasleak, edo titulu horien baliokidetzat edo homologatutzat jotako titulu, diploma edo ikasketak dituzten ikasleak.
 • Batxilergoko, Lanbide Heziketako Goi Mailako Teknikariaren, Arte Plastikoetako eta Diseinuko Goi Mailako Teknikariaren edo Espainiako Hezkuntza Sistemako Goi Mailako Kirol Teknikariaren tituluen baliokideak ez diren tituluak, diplomak edo ikasketak dituzten ikasleak, Europar Batasuneko estatu kide batean edo beste estatu batzuetan lortutakoak edo egindakoak, zeinekin gai horretan aplikagarriak diren nazioarteko akordioak sinatu baitira, eskubide-erregimenean, ikasle horiek estatu kide horretan sartzeko eskatzen diren baldintza akademikoak betetzen dituztenean.
 • Errege dekretu honetan ezarritako sarrera-proba gainditzen duten hogeita bost urtetik gorako pertsonak.
 • Berrogei urtetik gorako pertsonak, irakaskuntzarekin lotutako lan- edo lanbide-esperientzia dutenak.
 • Errege-dekretuan ezarritako sarrera-proba gainditzen duten berrogeita bost urtetik gorako pertsonak.
 • Graduko, masterreko edo titulu baliokideko unibertsitate-titulu ofiziala duten ikasleak.
 • Unibertsitateko diplomadunaren, arkitekto teknikoaren, ingeniari teknikoaren, lizentziatuaren, arkitektoaren eta ingeniariaren unibertsitate-titulu ofiziala duten ikasleak, unibertsitate-ikasketen aurreko antolamenduari dagozkionak, edo titulu baliokidea dutenak.
 • Atzerriko edo Espainiako unibertsitate-ikasketa partzialak egin dituzten ikasleak, edo atzerriko unibertsitate-ikasketak amaitu ondoren Espainian homologaziorik lortu ez dutenak eta Espainiako unibertsitate batean ikasten jarraitu nahi dutenak. Kasu horretan, ezinbestekoa izango da dagokion unibertsitateak gutxienez 30 kreditu aitortu izana.
 • Unibertsitatera sartzeko moduan dauden ikasleak, abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren aurreko Espainiako Hezkuntza Sistemaren antolamenduen arabera.

Entretenimenduaren Industriarako Musika Ekoizpen eta Soinu Gradurako beharrezkoa da musika mailako proba bat gainditzea, sartu ahal izateko. Musikako Lanbide-titulua egiazta dezaketen ikasleak salbuetsita daude probatik.

2. Requisito de idioma y otros requisitos

Consulta los requisitos específicos de algunas titulaciones

Plazo

La prueba de idioma se realizará el viernes, 11 de marzo a partir de las 16h.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!